Melbyes ekspertise er inkludert!

Melbye Skandinavia kombinerer lang erfaring med et sterkt fokus på nyskapning, for å kunne tilby de smarteste løsningene til alle våre kunder og samarbeidspartnere.
Tett oppfølging og opplæring når det trengs

Kostnadseffektive løsninger som varer
Tungt fagmiljø med bred ekspertise
Proffe og solide verktøy kombinert med Melbyes lange erfaring, kompetanse og servicegrad, gir deg like proff og solid kraft mellom hendene.
Det er det vi mener med Powered by Melbye – ekspertens ekspert.
13-tonn
5-tonn
Kabelsakser og kappeverktøy
Ønsker du mer informasjon?
Registrer deg her for å motta vårt nyhetsbrev fra Melbye.
Personvernpolicy for Melbye Skandinavia Norge
Personvernet til Melbyes kunder og leverandører er i høysetet hos oss. Vi skal sikre at dine personopplysninger alltid håndteres korrekt, er riktige og beskyttet. Vi vil at du skal føle deg trygg på dette når du gir oss informasjon eller kontakter oss.

For å kunne utføre tjenestene våre best mulig, så trenger vi å behandle visse typer med persondata. Med behandling så mener vi all innsamling, lagring, håndtering, endring og anvendelse av persondata. Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi behandler din persondata, og hvilke rettigheter du har.


Personvernsansvarlig
Selskapet Melbye har ansvaret for hvordan vi behandler din persondata. Den personlige dataen vi samler inn kommer kun til å benyttes av oss, med mindre noe annet er angikk ved registreringen eller i den informasjonen du har mottatt etter å ha vært i kontakt med oss.

Hvordan vi samler inn persondata og benytter denne
Vi lagrer ingen data lengre enn vi behøver. For at vi skal kunne tilby deg våre tjenester, så behandler vi din persondata i følgende situasjoner og av følgende årsaker:


For å oppfylle vår del av avtalen
For at vi skal kunne oppfylle våre avtaler eller vår enighet om å kunne ta imot bestillinger, levere varer og sende ut fakturaer, så benytter vi din persondata i form av navn, stilling, telefonnummer og e-postadresse. Denne dataen blir lagret så lenge som vi er pliktige å lagre den ihht. personvernsreglene.


For å kunne kontakte deg
For at vi skal kunne kontakte deg så benytter vi din kontaktinformasjon i form av navn, telefonnummer og e-postadresse.

Vi benytter også din e-postadresse for å sende ut informasjon, invitasjoner og kampanjer til deg, men du kan når som helst melde deg av denne informasjonen ved å benytte deg av avregistreringsboksen nederst i alle våre utsendelser.

Denne informasjonen lagrer vi så lenge du er kunde hos oss, eller til vi har fått informasjon om at du ikke lengre er ansatt hos vår kunde.


Når og hvordan vi deler persondata med andre parter
All persondata som vi behandler lagres hos våre IT-driftsleverandører, og de er alltid lokalisert i land innenfor EU/EØS. Vi selger ikke din persondata til noen, og deler kun denne dataen med andre parter for å kunne gi våre kunder de tjenestene vi leverer. Persondataen kan da kun benyttes for å levere disse tjenestene til våre kunder. Når vi deler din persondata med en annen part, så er vi ansvarlige for behandlingen av denne, og det finnes alltid avtaler som regulerer hvordan denne kan benyttes.


Individuelle rettigheter
Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter opp i mot oss som behandler din persondata. For å benytte deg av disse rettighetene, kontakter du oss gjennom noen av våre kanaler, for eksempel: ms@melbye.no. Vi strever alltid etter å ha korrekt informasjon om våre kunder, og derfor redigerer, kompletterer, retter eller sletter vi persondata ved behov. Om du mener at noen av din persondata er feil eller misvisende, bør du kontakte oss ved første anledning slik at vi kan rette opp. Om du frykter at vi på noe sett har benyttet din data feilaktig, bes du også om å informere oss om dette snarest.


Rett til innsikt
Du har rett til å få tilsendt innsikt i hvilken informasjon og data vi har om deg, kostnadsfritt en gang i året. I utdraget vil du se hva slags persondata fra deg vi innehar, og hvordan/hvorfor den benyttes. Husk at en begjæring om innsikt skal være skriftlig og underskrevet.


Rett til å rette opp i vår data
Om du anser våre data om deg som feilaktige eller misvisende, så kan du be om å få dem rettet opp eller komplimentert med den dataen som er relevant for vår behandling av den.


Rett til å bli slettet
Under visse forutsetninger kan du begjære å få din persondata hos oss slettet, for eksempel om det ikke lengre er noe behov for at den samles inn. Persondata som vi er avhengige av for at vi skal kunne fullføre våre avtaler mot deg som kunde eller leverandør, eller for å kunne følge lovpålegg, kan du dog ikke be om å få slettet. Når vi sletter persondata så informerer vi også andre parter som har fått denne dataen av oss, om at dataen skal slettes.


Rett til begrensning
I enkelte situasjoner kan du begjære å få vår benyttelse av din persondata begrenset, for eksempel om dataen er feilaktig og du har begjært å få dem rettet opp.


Kontakt oss
Melbye Skandinavia AS
Prost Stabels vei 22
2019 Skedsmokorset
Tlf.: 63 87 01 50
Mail: ms@melbye.no